Informační web projektu

 

Název operačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 1 Adaptabilita

Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název projektu: AMOS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00268

Období realizace projektu: 01.01. 2011 – 31.12.2012

Místo realizace projektu: Přerov